Aanspreekpunt

Aanspreekpunt Integriteit (API)

Als jonge sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je binnen onze turnkring Lenig & Gezwind bij onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Wat is een API?

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

Nancy Van den Bliek, API Lenig en gezwind Ravels vzw

Nancy Van Den Bliek is onze vertrouwenspersoon en API binnen onze turnkring Lenig & Gezwind Ravels vzw. Zij heeft alle nodige opleidingen gevolgd en vergaderingen bijgewoond binnen GYMFED om deze vertrouwensfunctie binnen onze turnkring naar behoren uit te voeren.

Van de Bliek Nancy

API

014/42.94.46 0494/92.12.25