Tumbling

Tumbling

Selectiegroepen & wedstrijdgroepen: Voor deze groepen dient men geselecteerd te worden.

Tumbling

De discipline tumbling karakteriseert zich door opeenvolgende snelle, ritmische, roterende sprongbewegingen, uitgevoerd zonder aarzeling of tussenstappen. Zowel van handen op voeten als van voeten op handen. Deze discipline wordt zowel door meisjes als door jongens beoefend, maar bij ons in de groep momenteel enkel door meisjes.

Het is een turndiscipline waarbij de gymnasten turnen op een verende baan van 25 meter. De tumblers krijgen bovendien nog een niet-verend aanloopstuk van minimum 10 meter dat nog voor de springbaan ligt en een gestreepte landingszone van 6 meter achter de baan. Snelheid, vormspanning, techniek en souplesse zijn noodzakelijk waarvoor je als gymnast veel moed en durf nodig hebt. Eens je vertrokken bent, is het immers moeilijk om plots te stoppen. Een tumblingreeks is een verbinding van meerdere voorwaartse, rugwaartse en zijwaartse sprongelementen. De geturnde reeks moet een goede beheersing, vormspanning, uitvoering en handhaving van tempo laten zien.

In het B-niveau moet men 2 reeksen springen. De keuze is vrij, maar het moeten wel reeksen van 7 delen.

Trainingen en lidgelden
Alle trainingen van onze tumblinggroepen gaan door in de sporhal Molenslop te Weelde.