G-Move

G-Move

G -Move is gymnastiek voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar met een verstandelijke of motorische beperking.

G-Move

G -Move is gymnastiek voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar met een verstandelijke of motorische beperking. Bewegen is voor iedereen belangrijk, ook voor kinderen en jongeren met een beperking.

Tijdens deze les wordt er aandacht besteed aan: balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop gaan, springen, mikken, stoeispelen.

De lessen worden in kleine groepjes georganiseerd en zijn opgebouwd uit oefeningen aangepast aan het niveau en de mogelijkheden van elk kind.